skip to Main Content

Cập nhật tiến độ thi công Vinhomes Grand Park Quận 9

(Tiến độ xây dựng Vincity Quận 9)

 

Chuyên mục cập nhật tiến độ thi công xây dựng dự án Vinhomes Grand Park Quận 9. Video toàn cảnh các phân khu đang thi công 2020.

Xem thêm Bảng giá tin mới  <<TẠI ĐÂY>>


Video Flycam Tiến độ thi công Vinhomes Grand Park Quận 9

Tháng 3/2020


Tiến độ xây dựng toàn dự án – cập nhật tháng 02/2020


Cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park Quận 9

Tháng 12/2019

 

Video Flycam cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park Quận 9

Tháng 11/2019


Cập nhật tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park Quận 9

Tháng 10/2019

Khu công viên dự án Vinhomes Grand Park

6

9

2

Khu The Rainbow dự án Vinhomes Grand Park

4

5

3

3


Video flycam tiến độ xây dựng Vinhomes Grand Park Quận 9

Cập nhật tháng 8/2019

———————————————–

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Vinhomes Grand Park Quận 9

Tháng 08/2019:

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(14)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(13)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(1)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(2)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(3)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(4)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(5)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(6)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(7)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(8)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(9)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(10)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(11)

Tien-do-xay-dung-vinhomes-grand-park(12)

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Vinhomes Grand Park Quận 9

Tháng 06/2019:

Tien-do-vinhomes-grand-park-quan-9

Tien-do-vinhomes-grand-park

Tien-do-vinhomes-grand-park-quan-9-3

4-tien-do-vinhomes-grand-park-quan-9

Tien-do-vi5-nhomes-grand-park-quan-9

6-tien-do-vinhomes-grand-park-quan-9-thang-6-2019

Tien-do-vinhomes-grand-park-quan-9-thang-6