skip to Main Content

Xem mặt bằng chi tiết tại menu ”mặt bằng thiết kế” 

 

THÔNG TIN TỔNG QUAN TÒA S5.01

 

– Số tầng: 35 tầng

– Tổng số lượng căn/tòa: 983 căn

– Số lượng thang: 10 tháng máy, 2 thang bộ

* Thông tin căn hộ:

– Căn hộ từ 1-3 phòng ngủ

– Các loại diện tích:

+ Căn hộ studio: 34.9 m2

+ Căn hộ 1 phòng ngủ: 46.3 m2, 46.5 m2, 51.3 m2, 51.4 m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 toilet: 58.4 m2, 58.5 m2, 58.6 m2, 59 m2, 66.5 m2, 66.6 m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ, 2 toilet: 70.1 m2, 70.2 m2

+ Căn hộ 3 phòng ngủ: 81.3 m2, 82.3 m2, 82.4 m2