skip to Main Content

Xem mặt bằng chi tiết tại menu ”mặt bằng thiết kế” 

 

THÔNG TIN TỔNG QUAN TÒA S5.03

 

– Số tầng: 35 tầng

– Tổng số lượng căn/tòa: 688 căn

– Số lượng thang: 6 tháng máy, 2 thang bộ

* Thông tin căn hộ:

– Căn hộ từ 1-3 phòng ngủ

– Các loại diện tích:

+ Căn hộ studio: 30.1 m2, 30.4 m2

+ Căn hộ 1 phòng ngủ: 46.5 m2, 47.1 m2, 47.2 m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 toilet: 58.9 m2, 59 m2, 59.1 m2, 67.5 m2, 67.6 m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ, 2 toilet: 69.3 m2

+ Căn hộ 3 phòng ngủ: 81.5 m2, 81.7 m2