skip to Main Content

Mặt bằng Block A dự án Lumiere Boulevard

(Cao 22 tầng)

Nhấp vào mặt bằng để xem nét hơn

 

Mat-bang-block-a-lumiere-boulevard-2

 

Mat-bang-block-a-lumiere-boulevard-3-9

 

Mat-bang-block-a-lumiere-boulevard-10-14

 

Mat-bang-block-a-lumiere-boulevard-15-20

 

Mat-bang-lumiere-boulevard-2

Mặt bằng Lumiere Boulevard