skip to Main Content

MẶT BẰNG BLOCK E DỰ ÁN MASTERI CENTRE POINT

(Cao 37 tầng)

Xem thiết kế bên trong từng loại phòng ngủ <<TẠI ĐÂY>>

Nhấp vào mặt bằng để xem nét hơn

Mat-bang-masteri-centre-point-1

Mặt bằng Masteri Centre Point


Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(1)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(2)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(3)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(4)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(5)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(6)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(7)

Mat-bang-block-e-masteri-centre-point(8)