skip to Main Content

Mặt bằng Block D dự án Lumiere Boulevard

(Cao 30 tầng)

Nhấp vào mặt bằng để xem nét hơn

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(1)

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(2)

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(3)

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(4)

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(5)

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(6)

 

Mat-bang-block-d-lumiere-boulevard(7)

 

Mat-bang-lumiere-boulevard-2

Mặt bằng Lumiere Boulevard