skip to Main Content

Xem mặt bằng chi tiết tại menu ”mặt bằng thiết kế” 

 

THÔNG TIN TỔNG QUAN TÒA S1.05

– Số tầng: 25 tầng

– Số lượng căn/tầng: 437 căn

– Số lượng thang: 4 tháng máy, 2 thang bộ

* Thông tin căn hộ:

– Căn hộ từ 1-3 phòng ngủ

– Các loại diện tích:

+ Căn hộ studio: 30.9m2, 33.6m2, 33.8 m2

+ Căn hộ 1 phòng ngủ: 46.5 m2, 46.7 m2, 51.7 m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 toilet: 58.9 m2, 59.2 m2

+ Căn hộ 2 phòng ngủ, 2 toilet: 69.2 m2

+ Căn hộ 3 phòng ngủ: 81.5 m2