skip to Main Content

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE ORIGAMI

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa S6.01 Mới mở bán Tòa S8.03 Mở bán
Tòa S6.02 Mới mở bán Tòa S9.01 Mở bán
Tòa S6.03 Mới mở bán Tòa S9.02 Mở bán
Tòa S6.05 Mới mở bán Tòa S9.03 Mở bán
Tòa S6.06 Mới mở bán Tòa S10.01 Mới mở bán
Tòa S7.01 Mở bán Tòa S10.02 Mới mở bán
Tòa S7.02 Mở bán Tòa S10.03 Mới mở bán
a S7.03 Mở bán Tòa S10.05 Mới mở bán
Tòa S7.05 Mở bán Tòa S10.06 Mới mở bán
Tòa S8.01 Mở bán Tòa S10.07 Mới mở bán
Tòa S8.02 Mở bán

 


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE RAINBOW

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa S1.01 Đã bàn giao nhà Tòa S2.05 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.02 Đã bàn giao nhà Tòa S3.01 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.03 Đã bàn giao nhà Tòa S3.02 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.05 Đã bàn giao nhà Tòa S3.03 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.06 Đã bàn giao nhà Tòa S3.05 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.07 Đã bàn giao nhà Tòa S5.01 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.01 Đã bàn giao nhà Tòa S5.02 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.02 Đã bàn giao nhà Tòa S5.03 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.03 Đã bàn giao nhà

 


Vinhomes-grand-park

Mat-bang-masteri-centre-point

Mặt bằng tổng thể Vinhomes Grand Park

MẶT BẰNG KHU THE RAINBOW

Nhấp vào hình để zoom lớn

Mat-bang-the-rainbow-vinhomes-grand-park-quan-9

 


MẶT BẰNG KHU THE ORIGAMI

Mat-bang-khu-the-origami-full

Mặt bằng phân khu The Origami