skip to Main Content

Mặt bằng tòa GH3 Glory Heights Vinhomes Grand Park Quận 9

(Cao 39 tầng)

Nhấp vào mặt bằng để xem nét hơn

Mat-bang-glory-heights

Mặt bằng Glory Heights

 

Mat-bang-gh3-glory-heights-t2

Mặt bằng GH3 Glory Heights tầng 2

 

Mat-bang-gh3-glory-heights-t3

Mặt bằng GH3 Glory Heights tầng 3

 

Mat-bang-gh3-glory-heights-t4-10

Mặt bằng GH3 Glory Heights tầng 4-10

 

Mat-bang-gh3-glory-heights-t11-39

Mặt bằng GH3 Glory Heights tầng 11-39

 

Mat-bang-gh3-glory-heights-t20

Mặt bằng GH3 Glory Heights tầng 20