skip to Main Content

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Mặt bằng Layout Vinhomes Grand Park Quận 9


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE ORIGAMI

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒATÌNH TRẠNGMẶT BẰNG TÒATÌNH TRẠNG
Tòa S6.01Mới mở bánTòa S8.03Mở bán
Tòa S6.02Mới mở bánTòa S9.01Mở bán
Tòa S6.03Mới mở bánTòa S9.02Mở bán
Tòa S6.05Mới mở bánTòa S9.03Mở bán
Tòa S6.06Mới mở bánTòa S10.01Mới mở bán
Tòa S7.01Mở bánTòa S10.02Mới mở bán
Tòa S7.02Mở bánTòa S10.03Mới mở bán
a S7.03Mở bánTòa S10.05Mới mở bán
Tòa S7.05Mở bánTòa S10.06Mới mở bán
Tòa S8.01Mở bánTòa S10.07Mới mở bán
Tòa S8.02Mở bán

 


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE RAINBOW

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒATÌNH TRẠNGMẶT BẰNG TÒATÌNH TRẠNG
Tòa S1.01Đã bàn giao nhàTòa S2.05Đã bàn giao nhà
Tòa S1.02Đã bàn giao nhàTòa S3.01Đã bàn giao nhà
Tòa S1.03Đã bàn giao nhàTòa S3.02Đã bàn giao nhà
Tòa S1.05Đã bàn giao nhàTòa S3.03Đã bàn giao nhà
Tòa S1.06Đã bàn giao nhàTòa S3.05Đã bàn giao nhà
Tòa S1.07Đã bàn giao nhàTòa S5.01Đã bàn giao nhà
Tòa S2.01Đã bàn giao nhàTòa S5.02Đã bàn giao nhà
Tòa S2.02Đã bàn giao nhàTòa S5.03Đã bàn giao nhà
Tòa S2.03Đã bàn giao nhà

 


Vinhomes-grand-park

Mat-bang-masteri-centre-point

Mặt bằng tổng thể Vinhomes Grand Park

MẶT BẰNG KHU THE RAINBOW

Nhấp vào hình để zoom lớn

Mat-bang-the-rainbow-vinhomes-grand-park-quan-9

 


MẶT BẰNG KHU THE ORIGAMI

Mat-bang-khu-the-origami-full

Mặt bằng phân khu The Origami