skip to Main Content

Mặt bằng Block C dự án Lumiere Boulevard

(Cao 26 tầng)

Nhấp vào mặt bằng để xem nét hơn

Mat-bang-block-c-lumiere-boulevard-1

 

Mat-bang-block-c-lumiere-boulevard-2

 

Mat-bang-block-c-lumiere-boulevard-3-9

 

Mat-bang-block-c-lumiere-boulevard-10-14

 

Mat-bang-block-c-lumiere-boulevard-15-21

 

Mat-bang-block-c-lumiere-boulevard-22-24

 

Mat-bang-lumiere-boulevard-2

Mặt bằng Lumiere Boulevard