skip to Main Content

MẶT BẰNG KHU THE RAINBOW DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE RAINBOW

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa S1.01 Đã bàn giao nhà Tòa S2.05 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.02 Đã bàn giao nhà Tòa S3.01 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.03 Đã bàn giao nhà Tòa S3.02 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.05 Đã bàn giao nhà Tòa S3.03 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.06 Đã bàn giao nhà Tòa S3.05 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.07 Đã bàn giao nhà Tòa S5.01 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.01 Đã bàn giao nhà Tòa S5.02 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.02 Đã bàn giao nhà Tòa S5.03 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.03 Đã bàn giao nhà

Vinhomes-grand-park

Mat-bang-vinhomes-grand-park-web1

NHẤP VÀO HÌNH ĐỂ ZOOM LỚN XEM NÉT HƠN

Mat-bang-the-rainbow-vinhomes-grand-park-quan-9

———————————————————————————————-

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH NỘI KHU THE RAINBOW

Z1430266161930-007ace42f8b19f234550cdab043b831d

Z1430266101143-24021ebb47780cfe49c2dfbf2a0ffa36

Z1430266150531-31e1d2df440684527953e6a40a166ce4

Z1430266175017-e637e415561d4abca51a5a30d8759eb4

Z1430266175041-45bc3e49a1a1f2c43d9b03bd9b302628

Z1430266142368-52005796f583388bde92e61ac8a3e84d