skip to Main Content

MẶT BẰNG KHU THE RAINBOW DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE RAINBOW

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒATÌNH TRẠNGMẶT BẰNG TÒATÌNH TRẠNG
Tòa S1.01Đã bàn giao nhàTòa S2.05Đã bàn giao nhà
Tòa S1.02Đã bàn giao nhàTòa S3.01Đã bàn giao nhà
Tòa S1.03Đã bàn giao nhàTòa S3.02Đã bàn giao nhà
Tòa S1.05Đã bàn giao nhàTòa S3.03Đã bàn giao nhà
Tòa S1.06Đã bàn giao nhàTòa S3.05Đã bàn giao nhà
Tòa S1.07Đã bàn giao nhàTòa S5.01Đã bàn giao nhà
Tòa S2.01Đã bàn giao nhàTòa S5.02Đã bàn giao nhà
Tòa S2.02Đã bàn giao nhàTòa S5.03Đã bàn giao nhà
Tòa S2.03Đã bàn giao nhà

Vinhomes-grand-park

Mat-bang-vinhomes-grand-park-web1

NHẤP VÀO HÌNH ĐỂ ZOOM LỚN XEM NÉT HƠN

Mat-bang-the-rainbow-vinhomes-grand-park-quan-9

———————————————————————————————-

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH NỘI KHU THE RAINBOW

Z1430266161930-007ace42f8b19f234550cdab043b831d

Z1430266101143-24021ebb47780cfe49c2dfbf2a0ffa36

Z1430266150531-31e1d2df440684527953e6a40a166ce4

Z1430266175017-e637e415561d4abca51a5a30d8759eb4

Z1430266175041-45bc3e49a1a1f2c43d9b03bd9b302628

Z1430266142368-52005796f583388bde92e61ac8a3e84d