skip to Main Content

MẶT BẰNG BLOCK C DỰ ÁN MASTERI CENTRE POINT

(Cao 32 tầng)

Xem thiết kế bên trong từng loại phòng ngủ <<TẠI ĐÂY>>

Nhấp vào mặt bằng để xem nét hơn

Mat-bang-masteri-centre-point-1

Mặt bằng Masteri Centre Point


Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (1)

Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (2)

Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (3)

Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (4)

Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (5)

Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (6)

Mat-bang-block-c-masteri-centre-point (7)