skip to Main Content

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN VINHOMES GRAND PARK QUẬN 9

Mặt bằng Layout Vinhomes Grand Park Quận 9

Mặt bằng chi tiết các tòa theo từng phân khu


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ LUMIERE BOULEVARD

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Block A Mới mở bán Block D Mới mở bán
Block B Mới mở bán Block E Mới mở bán
Block C Mới mở bán Mới mở bán

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE BEVERLY SOLARI

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa BS7 Mới mở bán Tòa BS11 Mới mở bán
Tòa BS8 Mới mở bán Tòa BS12 Mới mở bán
Tòa BS9 Mới mở bán Tòa BS15 Mới mở bán
Tòa BS10 Mới mở bán Tòa BS16 Mới mở bán

 


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE BEVERLY

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa BE1 Mở bán Tòa BE6 Mở bán
Tòa BE2 Mở bán Tòa BE7 Mở bán
Tòa BE3 Mở bán Tòa BE8 Mở bán
Tòa BE5 Mở bán Tòa BE9 Mở bán

 


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ MASTERI CENTRE POINT

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Block A Mở bán Block D Mở bán
Block B Mở bán Block E Mở bán
Bock C Mở bán Mở bán

 


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE ORIGAMI

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa S6.01 Đang bàn giao nhà Tòa S8.03 Đang bàn giao nhà
Tòa S6.02 Đang bàn giao nhà Tòa S9.01 Đang bàn giao nhà
Tòa S6.03 Đang bàn giao nhà Tòa S9.02 Đang bàn giao nhà
Tòa S6.05 Đang bàn giao nhà Tòa S9.03 Đang bàn giao nhà
Tòa S6.06 Đang bàn giao nhà Tòa S10.01 Mở bán
Tòa S7.01 Đang bàn giao nhà Tòa S10.02 Mở bán
Tòa S7.02 Đang bàn giao nhà Tòa S10.03 Mở bán
a S7.03 Đang bàn giao nhà Tòa S10.05 Mở bán
Tòa S7.05 Đang bàn giao nhà Tòa S10.06 Mở bán
Tòa S8.01 Đang bàn giao nhà Tòa S10.07 Mở bán
Tòa S8.02 Đang bàn giao nhà

 


MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ KHU THE RAINBOW

chọn xem từng tòa

MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG MẶT BẰNG TÒA TÌNH TRẠNG
Tòa S1.01 Đã bàn giao nhà Tòa S2.05 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.02 Đã bàn giao nhà Tòa S3.01 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.03 Đã bàn giao nhà Tòa S3.02 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.05 Đã bàn giao nhà Tòa S3.03 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.06 Đã bàn giao nhà Tòa S3.05 Đã bàn giao nhà
Tòa S1.07 Đã bàn giao nhà Tòa S5.01 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.01 Đã bàn giao nhà Tòa S5.02 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.02 Đã bàn giao nhà Tòa S5.03 Đã bàn giao nhà
Tòa S2.03 Đã bàn giao nhà
Mb-tong-the-vhgp

Mặt bằng tổng thể Vinhomes Grand Park

 

MẶT BẰNG KHU THE RAINBOW

Nhấp vào hình để zoom lớn

Mat-bang-the-rainbow-vinhomes-grand-park-quan-9

 


MẶT BẰNG KHU THE ORIGAMI

Mat-bang-khu-the-origami-full

Mặt bằng phân khu The Origami